niedziela, 8 marca 2015

Obniżka stóp procentowych nie wpłynie na wysokość odsetek karnych


fot. pixabay.com
Osoby spłacające kredyty mają powód do zadowolenia. Ostatnia obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowała zmniejszenie maksymalnego oprocentowania kredytów - z 12% do 10%. O ile wcześniejsza obniżka, która miała miejsce na jesieni, spowodowała zmniejszenie wysokości odsetek karnych, o tyle ta z 4 marca 2015 roku już tego nie uczyniła. Dlaczego?
 
 
 
 

piątek, 6 marca 2015

Kłopotliwe zamieszczenie danych w Biurze Informacji Gospodarczej - co zrobić?

fot.pixabay.com
    Pan Jan wnioskował o kredyt w jednym z banków. Pomimo pozytywnej historii w Biurze Informacji Kredytowej bank odmówił udzielenia kredytu. Okazało się, iż potencjalny
kredytobiorca posiada zaległość w KRD. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pan Jan? 


sobota, 29 listopada 2014

Wpis na czarną listę, czyli słów parę o Bankowym Rejestrze


fot. pixabay

    W Biurze Informacji Kredytowej znajduje się każdy, kto zaciągnął zobowiązanie bankowe. Gromadzone są tam informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne o spłacanych zobowiązaniach. Zdecydowanie większe powody do niepokoju mają osoby, których dane trafiły do Bankowego Rejestru. Wpis na potocznie nazwaną "czarną listę", jaką jest Bankowy Rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich, jest nie lada utrudnieniem dla potencjalnego kredytobiorcy. 
  Kiedy zatem nasze dane mogą trafić do Bankowego Rejestru? Jak usunąć kompromitujące nas wpisy?

niedziela, 23 listopada 2014

Statystyczny polski dłużnik - sylwetka


fot.pixabay.com
  Z raportu BIG InfoMonitor wynika, iż 95% Polaków terminowo spłaca swoje zobowiązania. Zaledwie 5% należy do tzw. grupy podwyższonego ryzyka czyli takich, którzy mają problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Wydawałoby się, że są to dość optymistyczne szacunki. Jednak gdy spojrzymy na problem nie procentowo, a kwotowo zadłużenie Polaków prezentuje się już bardziej okazale, Na koniec października 2014 roku łączna kwota zaległych płatności Polaków wynosiła 41,55 mld zł, zaś rekordzistą jest osoba, której łączne zadłużenie wynosi 115,78 mln zł. Kim zatem jest statystyczny dłużnik?


niedziela, 16 listopada 2014

Odsetki ustawowe - czy czeka nas obniżka?

    
fot. pixabay


     Na początku października Rada Polityki pieniężnej obniżyła stopę kredytu lombardowego z 4% do 3% w stosunku rocznym. Spowodowało to obniżenie maksymalnego oprocentowania kredytów  16% do 12% w skali rocznej. Jak obniżka stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wpłynie na wysokość odsetek ustawowych?


sobota, 15 listopada 2014

Nieuregulowane zobowiązania a koszty uzyskania przychodów


fot.pixabay.com


    Dłużnik-przedsiębiorca, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest kwestia podatkowa. Jaki wpływ na koszty uzyskania przychodów ma kwota z nieuregulowanej w ciągu 30 dni faktury VAT, umowy lub innego dokumentu?
niedziela, 9 listopada 2014

Aaaaaaa windykatora zatrudnię ...

    
fot.pixabay.com


     Ostatnie lata wskazują na dynamiczny wzrost branży windykacyjnej. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne firmy specjalizujące się w windykacji należności. Wzrasta również zadłużenie Polaków. Według danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej na koniec września 2014 roku łączna kwota zaległych płatności wynosiła 41,55 mld zł. Co więcej - branża windykacyjna jest uważana przez większość specjalistów za branżę antycykliczną, czyli taką, która w czasie spowolnienia gospodarczego odnotowuje największe zyski, w czasie, gdy gospodarka przyspiesza - ma się nieźle, zaś w sytuacji ożywienia gospodarczego może tracić. Ofert pracy w windykacji jest zatem sporo - kogo wobec tego szukają firmy? Jakie wymagania stawiają kandydatom? Na jakie perspektywy rozwoju oraz zarobki możemy liczyć?