piątek, 17 października 2014

Wspólność majątkowa czy intercyza ?

fot. pixabay.com

      W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje nowy twór-majątek wspólny, tzw. ustawowy. Od tej pory małżonkowie mogą dysponować 3 majątkami - majątkiem osobistym żony, majątkiem osobistym męża i majątkiem wspólnym. Mogą, ale nie muszą. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólnota majątkowa nie obejmuje majątków osobistych małżonków, czyli tego co nabyli przed ślubem. Odmiennym rodzajem ustroju małżeńskiego jest tzw. intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, która ma na celu rozszerzenie, ograniczenie lub zniesienie wspólności majątkowej w stosunku do poszczególnych składników majątku małżonków. Jak intercyza ma się do zobowiązań kredytowych zaciąganych przez współmałżonków? Kto i w jakim stopniu odpowiada za zobowiązania?sobota, 11 października 2014

Spadek - jak uniknąć płacenia długów po zmarłym?

       
fot. pixabay

   Dla wielu z nas spadek kojarzy się zazwyczaj z możliwością nabycia dóbr po zmarłym. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nabywając spadek możemy także odziedziczyć długi po zmarłym. Nie każdy ma też "głowę" do załatwiania tak przyziemnych spraw, opłakując stratę bliskiej osoby. Czas ucieka. Może się okazać, że niedługo będzie za późno na podjęcie jakichkolwiek decyzji co do nabycia lub odrzucenia spadku. Dlaczego? Problem wyjaśni Wam poniższy artykuł.


środa, 8 października 2014

Wyjawienie majątku dłużnika

        W sytuacji, kiedy w toku postępowania egzekucyjnego wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia  swych należności lub gdy brak jest jakichkolwiek perspektyw co do ich odzyskania, może on wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika. Do takiej sytuacji może dojść, gdy wszelkie sposoby egzekucji okazały się nieskuteczne. Wówczas komornik wzywa wierzyciela do wskazania majątku dłużnika, pod rygorem umorzenia egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Jest to tak zwane wysłuchaniem w myśl artykułu 827 kpc.niedziela, 5 października 2014

Postanowienie o bezskuteczności egzekucji - czy to już koniec dla wierzyciela?

fot.pixabay.com

    Przedsiębiorcy, którzy odzyskują swoje należności na drodze egzekucji komorniczej niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, kiedy otrzymują od komornika dość "jednoznacznie" brzmiące pismo - postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu bezskuteczności . Większość z nich zaprzestaje dochodzenia swoich roszczeń zawierzając, że skoro komornik wydał takie postanowienie to widocznie ma rację i to już koniec jakichkolwiek nadziei na to, że sytuacja ulegnie zmianie i odzyskamy w efekcie swoje pieniądze, o które walczyliśmy tyle czasu, angażując w to sporo kapitału. Otóż nie zawsze takie działanie ma sens. Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo uzyskania postanowienia o bezskutecznej egzekucji udaje się naszą należność, poprzez pewne działania, jednak odzyskać. Pojawia się pytanie - walczyć czy nie?


środa, 1 października 2014

Skarga na czynności komornika - komu ma służyć ?
źródło: pixabay.com

    W toku czynności egzekucyjnych może się okazać, że komornik nie podejmuje odpowiednich działań, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji lub wyda niesłuszne postanowienie względem dłużnika. Błędy się zdarzają każdemu, nikt nie jest nieomylny, nawet komornik. Skarga na czynności komornika jest instrumentem prawnym, który może służyć temu, kogo prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania komornika. Czy dotyczy to tylko osoby dłużnika i wierzyciela? Otóż nie tylko.