wtorek, 10 czerwca 2014

Zacznijmy od początku...czyli jakie są rodzaje windykacji ? I czym zajmuje się ta dziedzina ?

     Każdy z nas nieraz znalazł się w sytuacji, w której musiał coś komuś zwrócić. Przypomnijmy sobie sytuacje z dzieciństwa - pożyczyliśmy nie raz zabawkę czy pieniądze na lizaka od kolegi/koleżanki. Rodzice chyba wszystkich nas uczyli, że to co pożyczyliśmy, trzeba zwrócić w umówionym terminie. Nie wszyscy, jednak, nauki z dzieciństwa przenieśli w dorosłe życie, a tu konsekwencje niezwrócenia komuś długu są znacznie dotkliwsze dla dłużnika. W sytuacji, kiedy dłużnik nie jest nam w stanie zwrócić należnych nam pieniędzy bądź nie chce tego zrobić, z pomocą spieszy nam działanie określane mianem windykacji. Czym jest windykacja ? Co jest przedmiotem windykacji? Jakie rozróżniamy jej rodzaje ? Poniżej, krótkie omówienie problemu.

   Windykacja - słowo to wywodzi się z Łaciny (vindicatio) i oznacza w znaczeniu dosłownym - dochodzenie roszczeń, obronę konieczną ,zemstę. W obecnych czasach dochodzimy swoich roszczeń w ramach obowiązującego prawa. Windykację można, zatem określić jako ogół działań i procesów zmierzających do odzyskania należności od dłużnika. Mowa tu, oczywiście, o należnościach wymagalnych, w stosunku do których termin p
łatności upłynął.

Przedmiot windykacji

     Przedmiotem windykacji mogą być należności pieniężne lub niepieniężne. Przedmiotem roszczenia windykacyjnego mogą być, zatem rzeczy oraz prawa.

Rodzaje windykacji

   Najprościej- dzielimy ją na windykację polubowną (przedsądową) oraz windykację sądową.
Windykacja polubowna polega na monitorowaniu, przypominaniu dłużnikowi o spełnieniu wobec nas świadczenia. Windykacja sądowa następuje wtedy, kiedy nasz dłużnik odmawia dobrowolnej spłat długu, nie wyraża chęci współpracy - uzyskujemy wtedy nakaz zapłaty, który to z kolei stanowi podstawę do egzekucji komorniczej.
     Windykację można, także, podzielić na windykację twardą i miękką. Pierwsza z nich ma na celu wypracowanie takiego porozumienia, które będzie akceptowalne dla obydwu stron - osoby dłużnika i wierzyciela. Na tym etapie nasze działania ograniczają się do polubownego załatwienia sprawy - wysyłamy ponaglenia, monity, wezwania do zapłaty, wykonujemy telefony, wysyłamy maile i informujemy o możliwości wpisania danych dłużnika do biur informacji gospodarczej (KRD, InfoMonitor, ERIF). Takie działania mogą zapobiec bardziej radykalnym rozwiązaniom - czyli skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Ważne, aby działania te były skuteczne  - pozwala nam to na odzyskanie należności we wczesnym stadium. Dla dłużnika jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej korzystne - unika kosztów sądowych, komorniczych i może na tym etapie jeszcze negocjować z wierzycielem sposób spłaty zadłużenia. Windykacja twarda polega już na bardziej zaawansowanych działaniach ze strony wierzyciela, albowiem jeśli dłużnik nie reaguje na kontakty telefoniczne i pisemne u jego drzwi może pojawić się pracownik terenowy. W sytuacji, kiedy zawodzą wszelkie środki polubownego rozwiązania sprawy - pozostaje nam skierowanie sprawy do sądu.
    Brak komentarzy:

Prześlij komentarz