sobota, 29 listopada 2014

Wpis na czarną listę, czyli słów parę o Bankowym Rejestrze


fot. pixabay

    W Biurze Informacji Kredytowej znajduje się każdy, kto zaciągnął zobowiązanie bankowe. Gromadzone są tam informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne o spłacanych zobowiązaniach. Zdecydowanie większe powody do niepokoju mają osoby, których dane trafiły do Bankowego Rejestru. Wpis na potocznie nazwaną "czarną listę", jaką jest Bankowy Rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich, jest nie lada utrudnieniem dla potencjalnego kredytobiorcy. 
  Kiedy zatem nasze dane mogą trafić do Bankowego Rejestru? Jak usunąć kompromitujące nas wpisy?

niedziela, 23 listopada 2014

Statystyczny polski dłużnik - sylwetka


fot.pixabay.com
  Z raportu BIG InfoMonitor wynika, iż 95% Polaków terminowo spłaca swoje zobowiązania. Zaledwie 5% należy do tzw. grupy podwyższonego ryzyka czyli takich, którzy mają problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Wydawałoby się, że są to dość optymistyczne szacunki. Jednak gdy spojrzymy na problem nie procentowo, a kwotowo zadłużenie Polaków prezentuje się już bardziej okazale, Na koniec października 2014 roku łączna kwota zaległych płatności Polaków wynosiła 41,55 mld zł, zaś rekordzistą jest osoba, której łączne zadłużenie wynosi 115,78 mln zł. Kim zatem jest statystyczny dłużnik?


niedziela, 16 listopada 2014

Odsetki ustawowe - czy czeka nas obniżka?

    
fot. pixabay


     Na początku października Rada Polityki pieniężnej obniżyła stopę kredytu lombardowego z 4% do 3% w stosunku rocznym. Spowodowało to obniżenie maksymalnego oprocentowania kredytów  16% do 12% w skali rocznej. Jak obniżka stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wpłynie na wysokość odsetek ustawowych?


sobota, 15 listopada 2014

Nieuregulowane zobowiązania a koszty uzyskania przychodów


fot.pixabay.com


    Dłużnik-przedsiębiorca, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest kwestia podatkowa. Jaki wpływ na koszty uzyskania przychodów ma kwota z nieuregulowanej w ciągu 30 dni faktury VAT, umowy lub innego dokumentu?
niedziela, 9 listopada 2014

Aaaaaaa windykatora zatrudnię ...

    
fot.pixabay.com


     Ostatnie lata wskazują na dynamiczny wzrost branży windykacyjnej. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne firmy specjalizujące się w windykacji należności. Wzrasta również zadłużenie Polaków. Według danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej na koniec września 2014 roku łączna kwota zaległych płatności wynosiła 41,55 mld zł. Co więcej - branża windykacyjna jest uważana przez większość specjalistów za branżę antycykliczną, czyli taką, która w czasie spowolnienia gospodarczego odnotowuje największe zyski, w czasie, gdy gospodarka przyspiesza - ma się nieźle, zaś w sytuacji ożywienia gospodarczego może tracić. Ofert pracy w windykacji jest zatem sporo - kogo wobec tego szukają firmy? Jakie wymagania stawiają kandydatom? Na jakie perspektywy rozwoju oraz zarobki możemy liczyć? 

niedziela, 2 listopada 2014

Windykacja należności - samodzielnie czy przy pomocy firmy windykacyjnej?

     
fot.pixabay.com

    W obecnym obrocie gospodarczym nie ma chyba usług, których nie można byłoby zlecić wyspecjalizowanym w danej działalności firmom. Outsourcing usług, bo o nim mowa, pozwala nam na przekazanie pewnych procesów, funkcji, zadań czy projektów do realizacji przez firmę zewnętrzną, za odpowiednim wynagrodzeniem. Podobnie jest w obszarze windykacji należności. Często zastanawiamy się czy zajmować się tą "działką" wewnątrz firmy i zatrudniać wyspecjalizowany do tego personel, czy lepiej jest przekazać obsługę przeterminowanych należności kancelarii windykacyjnej. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.piątek, 17 października 2014

Wspólność majątkowa czy intercyza ?

fot. pixabay.com

      W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje nowy twór-majątek wspólny, tzw. ustawowy. Od tej pory małżonkowie mogą dysponować 3 majątkami - majątkiem osobistym żony, majątkiem osobistym męża i majątkiem wspólnym. Mogą, ale nie muszą. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólnota majątkowa nie obejmuje majątków osobistych małżonków, czyli tego co nabyli przed ślubem. Odmiennym rodzajem ustroju małżeńskiego jest tzw. intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, która ma na celu rozszerzenie, ograniczenie lub zniesienie wspólności majątkowej w stosunku do poszczególnych składników majątku małżonków. Jak intercyza ma się do zobowiązań kredytowych zaciąganych przez współmałżonków? Kto i w jakim stopniu odpowiada za zobowiązania?sobota, 11 października 2014

Spadek - jak uniknąć płacenia długów po zmarłym?

       
fot. pixabay

   Dla wielu z nas spadek kojarzy się zazwyczaj z możliwością nabycia dóbr po zmarłym. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nabywając spadek możemy także odziedziczyć długi po zmarłym. Nie każdy ma też "głowę" do załatwiania tak przyziemnych spraw, opłakując stratę bliskiej osoby. Czas ucieka. Może się okazać, że niedługo będzie za późno na podjęcie jakichkolwiek decyzji co do nabycia lub odrzucenia spadku. Dlaczego? Problem wyjaśni Wam poniższy artykuł.


środa, 8 października 2014

Wyjawienie majątku dłużnika

        W sytuacji, kiedy w toku postępowania egzekucyjnego wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia  swych należności lub gdy brak jest jakichkolwiek perspektyw co do ich odzyskania, może on wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika. Do takiej sytuacji może dojść, gdy wszelkie sposoby egzekucji okazały się nieskuteczne. Wówczas komornik wzywa wierzyciela do wskazania majątku dłużnika, pod rygorem umorzenia egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Jest to tak zwane wysłuchaniem w myśl artykułu 827 kpc.niedziela, 5 października 2014

Postanowienie o bezskuteczności egzekucji - czy to już koniec dla wierzyciela?

fot.pixabay.com

    Przedsiębiorcy, którzy odzyskują swoje należności na drodze egzekucji komorniczej niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, kiedy otrzymują od komornika dość "jednoznacznie" brzmiące pismo - postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu bezskuteczności . Większość z nich zaprzestaje dochodzenia swoich roszczeń zawierzając, że skoro komornik wydał takie postanowienie to widocznie ma rację i to już koniec jakichkolwiek nadziei na to, że sytuacja ulegnie zmianie i odzyskamy w efekcie swoje pieniądze, o które walczyliśmy tyle czasu, angażując w to sporo kapitału. Otóż nie zawsze takie działanie ma sens. Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo uzyskania postanowienia o bezskutecznej egzekucji udaje się naszą należność, poprzez pewne działania, jednak odzyskać. Pojawia się pytanie - walczyć czy nie?


środa, 1 października 2014

Skarga na czynności komornika - komu ma służyć ?
źródło: pixabay.com

    W toku czynności egzekucyjnych może się okazać, że komornik nie podejmuje odpowiednich działań, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji lub wyda niesłuszne postanowienie względem dłużnika. Błędy się zdarzają każdemu, nikt nie jest nieomylny, nawet komornik. Skarga na czynności komornika jest instrumentem prawnym, który może służyć temu, kogo prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania komornika. Czy dotyczy to tylko osoby dłużnika i wierzyciela? Otóż nie tylko.


niedziela, 28 września 2014

Internetowe giełdy wierzytelności, czyli jak inaczej zmobilizować dłużnika do zapłaty.

     
fot.pixabay.com

     Niekończące się telefony, smsy przypominające o zapłacie, ponaglenia, wezwania do zapłaty, umieszczenie danych w BIK, BIG czy zlecenie odzyskania należności firmie windykacyjnej na etapie windykacji polubownej to nie jedyne działania, które mogą zmobilizować opornego dłużnika do zwrócenia pieniędzy. Skutecznym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż długu i podanie go do publicznej wiadomości. Na polskim rynku działa wiele giełd wierzytelności, które tworzą firmy windykacyjne. Być może nie uda nam się tam sprzedać naszej wierzytelności, a jeśli dojdzie do sprzedaży to oferent może zaproponować nam rażąco niską kwotę, jednak samo zamieszczenie informacji o długu może okazać się nie lada utrapieniem dla unikającego płatności dłużnika.


czwartek, 25 września 2014

Kredyt kupiecki - ułatwienie czy zagrożenie?

fot.pixabay.com

      

       Wszechobecna konkurencja na rynku wymusza na dostawcach stosowanie pewnych działań,  ułatwiających kupującym nabywanie towarów. Nie każda firma jest w stanie regulować swoje zobowiązania w gotówce. Nie każdy przedsiębiorca ma też możliwość uzyskania kredytu bankowego na finansowanie bieżącej działalności. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest bardzo popularny w obrocie gospodarczym kredyt kupiecki, zwany także handlowym lub towarowym. Polega on na zastosowaniu przez dostawcę towarów odroczonego terminu płatności w stosunku do kupującego. Jakie korzyści daje kredyt kupiecki i z jakimi trudnościami może się spotkać podmiot udzielający takiej formy finansowania?


wtorek, 23 września 2014

Komornik szybciej znajdzie nieruchomość? Nowe przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych.


fot. pixabay.com

         

     Od kilku lat funkcjonuje ogólnodostępna przeglądarka - http://ekw.ms.gov.pl, w której możemy znaleźć księgę wieczystą i ją przeglądać, znając jej numer.  Od 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy, które mają na celu ułatwienie dostępu do ksiąg wieczystych przez internet. Dzięki temu możemy w łatwy sposób złożyć wniosek o odpis lub wyciąg z księgi wieczystej i dokonanie jego wydruku, co ma moc dokumentu wydanego przez sąd. Dostęp do ksiąg wieczystych jest dostępny dla każdego. Resort sprawiedliwości poszerzył dostęp uprawnionym instytucjom, takim jak chociażby policja, prokuratura, komornik, ZUS ponieważ mogą one od tej pory wyszukiwać księgi wieczyste także według takich kryteriów jak: nazwisko właściciela, adres, itp. Bez wątpienia jest to rozwiązanie, które znacząco ułatwia ustalenie majątku dłużnika przez komornika i przyspieszenie egzekucji. 


niedziela, 21 września 2014

Jak dogadać się z wierzycielem, gdy sprawa jest już na etapie egzekucji komorniczej? Porada dla czytelnikafot.pixabay.com

    Otrzymałam maila od mojej czytelniczki (pozdrawiam Aniu!), która ma następujący problem, dotykający wiele osób zadłużonych:


   Niedawno dowiedziałam się, że komornik wszczął przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. Jak się o tym dowiedziałam - dogadałam się z wierzycielem, że będę regulować dług w ratach, bezpośrednio na jego konto. Co teraz zrobić, aby komornik nie ściągnął ze mnie kosztów egzekucji? Czy powinnam go powiadomić o tym, że spłacam dług bezpośrednio wierzycielowi?sobota, 20 września 2014

Samochód zastępczy z OC sprawcy - standard czy luksus ?

fot. Freepik.com

   Sprawca spowodował uszkodzenie naszego auta, które zostało wstawione do serwisu na czas naprawy. Nie posiadamy innego samochodu, który moglibyśmy wykorzystać w zastępstwie uszkodzonego auta. Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z usług wypożyczalni i wynająć auto zastępcze? Czy otrzymamy zwrot z ubezpieczalni za wynajem samochodu w ramach szkody z OC sprawcy?


wtorek, 16 września 2014

Kredyt konsolidacyjny - kij czy marchewka ?

     W życiu każdego kredytobiorcy mogą zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane - nagła choroba, utrata pracy czy inne problemy, które mogą zachwiać terminowość spłaty dotychczasowo zaciągniętych zobowiązań. W takim przypadku ważne jest, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie działania, aby nie dopuścić do wpadnięcia w tzw. "pętlę kredytową". Albowiem często sposobem na wyjście z takiej sytuacji jest zaciąganie kolejnych zobowiązań lub korzystanie z drogich produktów bankowych, jakimi są karty kredytowe czy linie debetowe w koncie osobistym. Nie jest to jednak sposób na wyjście ze spirali zadłużenia. W sytuacji, kiedy mamy już kilka kredytów i nie radzimy sobie z ich spłatą, z pomocą może nam przyjść specyficzny rodzaj kredytu, jakim jest kredyt konsolidacyjny. 

Czym jest kredyt konsolidacyjny? Jakie korzyści może nam przynieść konsolidacja zobowiązań?


niedziela, 14 września 2014

Postępowanie uproszczone, nakazowe a upominawcze.

        W sytuacji, kiedy wyczerpują nam się polubowne możliwości wyegzekowania naszych należności pozostaje nam skierowanie sprawy na drogę sądową. W zależności od tego jakimi dowodami dysponujemy i jaka jest wartość przedmiotu sporu sąd może rozpoznać sprawę w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, nakazowym lub upominawczym. Przeciętny wierzyciel nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego jaki rodzaj postępowania będzie najlepszym rozwiązaniem w konkretnej sprawie.
       Kiedy stosuje się postępowanie uproszczone, a kiedy nakazowe i upominawcze? Jakimi dokumentami musimy dysponować, aby sprawa mogła być rozpoznana w poszczególnych rodzajach postępowania? 


czwartek, 11 września 2014

Przerwanie biegu przedawnienia - czym jest ? W jaki sposób można przerwać bieg przedawnienia?  Przedawnienie roszczeń pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Dłużnik może się w sądzie skutecznie bronić poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia (albowiem przedawnienie roszczeń jest uwzględniane "na zarzut" dłużnika, który chce z tego uprawnienia skorzystać). Wierzyciel w tym przypadku ma poważny problem, gdyż ma w takiej sytuacje znikome szanse na odzyskanie należności. Poza tym - przedawnionych i nieściągniętych należności nie zaliczy już do kosztów uzyskania przychodu. Musi on, zatem, doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia. Jak to zrobić? A jest na to kilka sposobów !


poniedziałek, 8 września 2014

Restrukturyzacja kredytów bankowych jako sposób na wyjście z pętli kredytowej. Jak, kiedy i dla kogo?

   

   W sytuacji, gdy nie radzimy sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych warto zastanowić się nad restrukturyzacją kredytów. Jest to działanie, które polega na zmianie dotychczasowych warunków spłaty zobowiązań na takie, które będą dostosowane do możliwości finansowych klienta i pomogą mu uniknąć przykrych konsekwencji, takich jak: działania windykacyjne, egzekucja komornicza czy umieszczenie danych klienta w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów.
       Jak zapobiec takim skutkom? Jak najszybciej rozpocząć rozmowy z bankiem! Istnieje, bowiem, wiele możliwości poprawy swojej sytuacji, musimy tylko wiedzieć jakie są ku temu możliwości.

sobota, 6 września 2014

Jaką kwotę może zająć mi komornik?
 Wniosek do komornika złożony przez wierzyciela musi zawierać "wytyczne ", co do sposobu egzekucji należności od dłużnika. Jak już wspominałam we wcześniejszych artykułach- wierzyciel musi podjąć decyzję w jaki sposób komornik ma egzekwować nasze należności. Najpopularniejszymi sposobami egzekucji, wskazywanymi przez wierzycieli we wnioskach do komornika jest: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych, z rachunku bankowego czy wierzytelności z urzędu skarbowego, wynikających ze zwrotu podatku z rozliczenia rocznego PIT.  Są jednak pewne wyjątki, w przypadku których komornik nie dokona zajęcia środków.
       Jaką kwotę z wynagrodzenia może zająć nam komornik? Czy komornik może zająć emeryturę i rentę ? Z jakich środków komornik nie dokona egzekucji? Jaka jest kwota wolna od zajęcia w odniesieniu do wynagrodzenia i świadczeń emerytalno-rentowych? 


środa, 3 września 2014

Wezwanie do zapłaty - jak skutecznie napisać i na jaki adres wysłać - korespondencyjny czy siedziby firmy?
W sytuacji, kiedy nasz dłużnik nie wywiązuje się z ustaleń - nie reaguje na telefony, wysyłane wiadomości sms, monity oraz maile przypominające o zapłacie, nadchodzi pora, aby poinformować go o sankcjach, jakie mogą zostać wystosowane w stosunku do niego w przypadku dalszej zwłoki w płatnościach. Jest to już zdecydowanie bardziej restrykcyjne rozwiązanie, ale zazwyczaj skuteczne, ponieważ informuje naszego dłużnika o konsekwencjach prawnych i finansowych w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę prawną. Bardzo często jest to skuteczna forma odzyskania naszych należności na jej jeszcze stosunkowo wczesnym etapie.
    Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty ? Jak naliczyć dłużnikowi odsetki? Poniżej wskazówki co powinno zawierać prawidłowo napisane wezwanie do zapłaty.

niedziela, 31 sierpnia 2014

Kto może podpisać umowę handlową w imieniu spółki z o.o. ?

Kto jest upoważniony do reprezentowania spółki z o.o. ? Jak możemy zabezpieczyć się przed podpisaniem umowy przez osoby do tego nieuprawnione ?

  Istnieje wiele regulacji prawnych co do sposobu reprezentacji danego podmiotu gospodarczego. Podstawowym działaniem każdej szanującej się firmy powinna być dokładna weryfikacja kontrahenta, która powinna mieć miejsce przed podpisaniem z nim jakiejkolwiek umowy. Jedną z najbardziej bezpiecznych form sprawdzenia czy mamy do czynienia z osobą uprawnioną do podpisania naszej umowy jest weryfikacja kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

    Czy informacje z KRS możemy uzyskać nieodpłatnie?  Poniżej informacja o tym, jak się ustrzec przed podpisaniem umowy handlowej z osobą do tego nieuprawnioną.


sobota, 30 sierpnia 2014

Jestem w BIK i co dalej? Czy mam powody do niepokoju? Historia kredytowa - co to takiego ?Czym jest scoring?
    Termin "BIK" bardzo często powoduje u nas poczucie niepokoju oraz wywołuje negatywne emocje. Czy słusznie? Czy rzeczywiście jest się czego bać? Czym jest historia kredytowa i jak możemy wpłynąć na jej budowanie?  
Otóż nie taki diabeł straszny, jak go malują. Powodów do niepokoju nie mają osoby, które zaciągnęły zobowiązanie i rzetelnie i terminowo je regulują. Większe zmartwienia mają osoby, które opóźniają się w płatnościach. Dlaczego? Wyjaśnienie znajdziecie w poniższym artykule.

czwartek, 28 sierpnia 2014

Co to jest tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy? Jak złożyć wniosek do komornika?
Aby komornik mógł przeprowadzić egzekucję skutecznie i zgodnie z obowiązującym prawem  niezbędny jest tytuł wykonawczy. Jaka, zatem, jest różnica między tytułem wykonawczym a egzekucyjnym? Jak złożyć wniosek do komornika i co powinien on zawierać? 


środa, 27 sierpnia 2014

Jak wyjść z długów ... ?      Popadłeś w finansowe tarapaty – widmo spłaty już zaciągniętych zobowiązań Cię przerasta? Zaciągasz kolejne kredyty na spłatę zobowiązań, popadasz w pętlę kredytową i nie wiesz jak już sobie z tym wszystkim radzić? Nie spłacasz swoich zobowiązań, doskonale wiedząc jakie mogą być tego konsekwencje? Recepta, na tą dość skomplikowaną przypadłość, niby oczywista, ale wciąż dla niektórych obca i nieosiągalna. Wystarczy odrobina determinacji, szczere chęci i przede wszystkim – dobra wola oraz odwaga, aby podjąć walkę. Iść z tarczą, a nie na tarczy.
      Poniżej sposoby, jak radzić sobie z przysłowiową „kulą u nogi” , jaką są nasze zobowiązania.


Struktura wiekowa należności
 Jest to najprościej mówiąc - instrument, który służy przedsiębiorcy do monitorowania kontrahentów, którzy spóźniają się z zapłatą należności. Jest to przekrój poszczególnych faktur w oparciu o miesiące, kwartały, lata. 


      Wiekowanie należności i zobowiązań ma szerokie zastosowanie w analizie naszych rozrachunków. Posiadając odpowiednie narzędzie możemy przygotować schemat należności w poszczególnych przedziałach czasowych, które będą nam potrzebne do raportu dla banku (np. ubiegając się o kredyt), audytora czy firmy ubezpieczającej należności. Analizując strukturę wiekową należności dokonujemy podziału na należności:
  • bieżące
  • przeterminowane
  • nieściągalne
  • sporne

niedziela, 15 czerwca 2014

Działania prewencyjne, czyli - "lepiej zapobiegać niż leczyć"

           Windykacja to proces odzyskiwania należności za pomocą dostępnych narzędzi - zgodnie z obowiązującym prawem, obyczajami. W każdym przedsiębiorstwie niezwykle ważne powinno być działanie zmierzające do zminimalizowania i ograniczenia powstania problemów związanych z wyegzekwowaniem należności. Taka pre-windykacja (termin, mianem którego określa się działania prewencyjne w windykacji) jest bardzo skutecznym, a jednocześnie niedrogim narzędziem ograniczającym powstanie ewentualnych problemów związanych z odzyskiwaniem płatności w przyszłości. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie kondycji finansowej kontrahenta, które powinno mieć miejsce przed podpisaniem z nim jakiejkolwiek umowy. Sprawdzić kontrahenta możemy na wiele sposobów, potrzebujemy jednak trochę na to czasu, aby go dokładnie "prześwietlić". W dobie internetu nie jest to jednak trudne i niemożliwe do zrealizowania. Możemy, oczywiście, zwrócić się do odpowiedniej firmy, która zrobi to za nas, jednak musimy liczyć się także z odpowiednimi opłatami za dokonanie takiej weryfikacji. 

   W tym artykule dowiesz się  jak samodzielnie możemy "zbadać" kontrahenta bez konieczności angażowania zbyt dużych nakładów finansowych.

wtorek, 10 czerwca 2014

Zacznijmy od początku...czyli jakie są rodzaje windykacji ? I czym zajmuje się ta dziedzina ?

     Każdy z nas nieraz znalazł się w sytuacji, w której musiał coś komuś zwrócić. Przypomnijmy sobie sytuacje z dzieciństwa - pożyczyliśmy nie raz zabawkę czy pieniądze na lizaka od kolegi/koleżanki. Rodzice chyba wszystkich nas uczyli, że to co pożyczyliśmy, trzeba zwrócić w umówionym terminie. Nie wszyscy, jednak, nauki z dzieciństwa przenieśli w dorosłe życie, a tu konsekwencje niezwrócenia komuś długu są znacznie dotkliwsze dla dłużnika. W sytuacji, kiedy dłużnik nie jest nam w stanie zwrócić należnych nam pieniędzy bądź nie chce tego zrobić, z pomocą spieszy nam działanie określane mianem windykacji. Czym jest windykacja ? Co jest przedmiotem windykacji? Jakie rozróżniamy jej rodzaje ? Poniżej, krótkie omówienie problemu.