niedziela, 23 listopada 2014

Statystyczny polski dłużnik - sylwetka


fot.pixabay.com
  Z raportu BIG InfoMonitor wynika, iż 95% Polaków terminowo spłaca swoje zobowiązania. Zaledwie 5% należy do tzw. grupy podwyższonego ryzyka czyli takich, którzy mają problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Wydawałoby się, że są to dość optymistyczne szacunki. Jednak gdy spojrzymy na problem nie procentowo, a kwotowo zadłużenie Polaków prezentuje się już bardziej okazale, Na koniec października 2014 roku łączna kwota zaległych płatności Polaków wynosiła 41,55 mld zł, zaś rekordzistą jest osoba, której łączne zadłużenie wynosi 115,78 mln zł. Kim zatem jest statystyczny dłużnik?
    Od 2007 roku obserwujemy trend wzrostowy w stosunku do zadłużenia Polaków. Od 2009 roku jest on znacznie niższy niż w latach poprzedzających, co nie zmienia faktu, że stale się on zwiększa. Niezmiennie, od 2007 roku w kwestii długów przodują mężczyźni. Klientami podwyższonego ryzyka są głównie mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat, którzy zamieszkują województwo śląskie i mazowieckie. Miastami, które wiodą prym są Katowice i Warszawa. Średnie zadłużenie względem instytucji finansowych, firm pożyczkowych czy usługowych klienta podwyższonego ryzyka, zamieszkującego powyższe obszary, wynosi 17 471 zł. Zobowiązania wynikają głównie z niezapłaconych kredytów i pożyczek, nieuregulowanych płatności względem firm telekomunikacyjnych, dostawców energii i gazu, nieuregulowanych alimentów czy czynszów za mieszkanie. Około 1/5 wszystkich zaległych płatności, czyli 7,8 mld złotych występuje w województwie śląskim. Na województwo mazowieckie przypada ponad 6,5 mld łącznego zadłużenia Polaków. Na kolejnych miejscach plasują się: województwo wielkopolskie i dolnośląskie.

fot.pixabay.com
   
   W ostatnim czasie obserwuje się zwiększający się udział osób młodych w ogólnym zadłużeniu Polaków. Są to najczęściej osoby pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Ich zobowiązania stanowią kwotę około 357 mln złotych. Zamieszkują oni najczęściej w stolicy. Spora ich część zamieszkuje województwo śląskie, zaś najmniej młodych dłużników znajdziemy na Podlasiu i w województwie opolskim.

      Raport BIG InfoMonitor jest raportem rzetelnym, albowiem powstaje przy współpracy z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. Zachwiana wiarygodność finansowa jest ogromnym utrudnieniem dla konsumenta - wpływa na możliwość uzyskania kredytu, zakupu ratalnego czy może uniemożliwiać zawarcie z dostawcą usług telekomunikacyjnych umowy o świadczenie usług. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz