niedziela, 2 listopada 2014

Windykacja należności - samodzielnie czy przy pomocy firmy windykacyjnej?

     
fot.pixabay.com

    W obecnym obrocie gospodarczym nie ma chyba usług, których nie można byłoby zlecić wyspecjalizowanym w danej działalności firmom. Outsourcing usług, bo o nim mowa, pozwala nam na przekazanie pewnych procesów, funkcji, zadań czy projektów do realizacji przez firmę zewnętrzną, za odpowiednim wynagrodzeniem. Podobnie jest w obszarze windykacji należności. Często zastanawiamy się czy zajmować się tą "działką" wewnątrz firmy i zatrudniać wyspecjalizowany do tego personel, czy lepiej jest przekazać obsługę przeterminowanych należności kancelarii windykacyjnej. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.

Windykacja samodzielna

     W dużych firmach - np w bankach, często mamy do czynienia z dość "bogatymi" w pracowników działami windykacji. Tacy pracownicy są oddelegowani do zajmowania się wycinkiem windykacji, jednym z jej etapów - np dział windykacji polubownej, sądowej, itp. W mniejszych firmach mamy natomiast zazwyczaj kliku pracowników, którzy niejednokrotnie zajmują się procesem windykacji od A do Z. Jednak w obydwu przypadkach windykacja jest zazwyczaj prowadzona w oparciu o chęć zachowania jak najlepszych relacji z naszym kontrahentem. Dlatego taką działalnością powinien się zajmować pracownik o odpowiednich predyspozycjach zawodowych - osoba odporna na stres, potrafiąca umiejętnie przeprowadzać negocjacje, opanowana, konsekwentna, stanowcza, o odpowiedniej prezencji i kulturze osobistej. Albowiem jego zadania bardzo często nie ograniczają się tylko do korespondencji listownej czy kontakcie telefonicznym z dłużnikiem. Niejednokrotnie spotyka się on z dłużnikiem i z nim negocjuje, Ważne są także kwestie dotyczące posiadania przez danego pracownika odpowiedniej wiedzy - regulacji prawnych czy też umiejętności zastosowania technik windykacyjnych. 
    Pozytywnym aspektem posiadania własnego działu windykacji czy też pracownika, który zostaje powołany do wykonywania obowiązków związanych z windykacją należności, jest większa elastyczność działania. Możemy szybciej podjąć decyzję związaną z rozłożeniem długu na raty czy umorzeniem części odsetek, bez konieczności przedłużania w czasie całego procesu. 
    Minusem samodzielnej windykacji należności jest bardzo często brak przez naszych kontrahentów dyscypliny płatniczej. Zwlekają oni z płatnościami, licząc, że sprawa "nie pójdzie dalej". Jak się często okazuje, inaczej reagują oni na windykatora z zewnętrznej kancelarii prawnej. Takie spotkanie niejednokrotnie mobilizuje ich do płatności.

Windykacja przez kancelarię prawną

fot.pixabay.com


      Zlecając windykację należności zewnętrznej kancelarii prawnej, możemy skupić się na realizacji podstawowych celów naszej działalności, bez konieczności zajmowania się pobocznymi aspektami. Oczywiście, wiąże się do dla nas z kosztami, jednak często samodzielne prowadzenie windykacji jest dla nas nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne. Nie każdy wierzyciel zdaje sobie sprawę z uprawnień jakie daje mu Ustawa z 28 kwietnia 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Albowiem ustawa ta daje możliwość przerzucenia kosztów związanych z windykacją należności na dłużnika. Oznacza to, że w przypadku wszelkich umów zawartych po 28 kwietnia 2013 roku wierzyciel może wymagać od dłużnika nie tylko zwrotów kosztów należności głównej i odsetek, ale także wynagrodzenia prowizyjnego kancelarii prawnej, która zajmowała się egzekwowaniem płatności od naszego dłużnika.
  Wybierając kancelarię prawną powinniśmy dokonać dokładnego przeglądu rynku usług windykacyjnych tak, aby dokonać właściwego wyboru. Wiadomo, że kancelaria kancelarii nierówna. Musimy mieć świadomość, że podmiot zewnętrzny, który przejął obsługę naszych należności robi to z pełnym zaangażowaniem i w sposób profesjonalny. 

* * *
     Z danych KRD wynika, że co czwarta polska firma korzysta z usług kancelarii prawnych, zaś ponad 80 % przedsiębiorców próbuje odzyskać należności na własną rękę. Bierze się to z obaw przed dodatkowymi kosztami. Według mojej oceny dobrze jest mieć w firmie wykwalifikowanego pracownika, który będzie zajmował się bieżącą obsługą zadłużenia, monitorowaniem należności na wczesnym jej etapie. Pracownika, który wykształceniem, doświadczeniem i zaangażowaniem w wykonywaną pracę będzie w stanie dopilnować bieżących płatności tak, aby nie dopuścić do ich większego przeterminowania, a co za tym idzie - wzrostu kosztów związanych z ich obsługą. Trudniejsze sprawy, na większym etapie zaległości powinny zostać oddelegowane do obsługi wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. 
       

1 komentarz:

  1. Dla tych co mają nadal wątpliwości odsyłam tutaj http://poradnik.wfirma.pl/-samodzielna-windykacja-online-a-kancelarie-windykacyjne bowiem faktycznie nie w każdym przypadku samodzielna windykacja online jest uzasadniona i czasami warto oddać sprawę odrazu do specjalizującej się w tym firmy. Gdy w grę wchodzą duże kwoty warto to przemyśleć dokładniej.

    OdpowiedzUsuń