piątek, 17 października 2014

Wspólność majątkowa czy intercyza ?

fot. pixabay.com

      W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje nowy twór-majątek wspólny, tzw. ustawowy. Od tej pory małżonkowie mogą dysponować 3 majątkami - majątkiem osobistym żony, majątkiem osobistym męża i majątkiem wspólnym. Mogą, ale nie muszą. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólnota majątkowa nie obejmuje majątków osobistych małżonków, czyli tego co nabyli przed ślubem. Odmiennym rodzajem ustroju małżeńskiego jest tzw. intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, która ma na celu rozszerzenie, ograniczenie lub zniesienie wspólności majątkowej w stosunku do poszczególnych składników majątku małżonków. Jak intercyza ma się do zobowiązań kredytowych zaciąganych przez współmałżonków? Kto i w jakim stopniu odpowiada za zobowiązania?     Rozdzielność majątkowa, inaczej zwana intercyzą, nie chroni nas przed zobowiązaniami już zaciągniętymi. Ma wpływ natomiast na przyszłość. Co ważne - musi być zawarta w formie aktu notarialnego !

     Jeżeli mąż zaciągnął kredyt przed ślubem, to odpowiada on za zobowiązanie z majątku osobistego, czyli z wynagrodzenia o pracę, uzyskanych dochodów czy innej działalności zarobkowej. Nie potrzebne jest zawieranie w takiej sytuacji intercyzy.

    Intercyza staje się przydatna gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, albowiem w sytuacji zaciągnięcia kredytów przez jedną stronę odpowiada ona tylko własnym majątkiem. Nie potrzeba wówczas zgody małżonka na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania. Intercyza w takiej sytuacji chroni interes małżonka, który nie prowadzi działalności, ogranicza jego ryzyko. 

   
fot.pixabay.com
    Odmiennie wygląda sytuacja, kiedy małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt w momencie trwania wspólności majątkowej i zostaje spisana po tym fakcie intercyza. W takim przypadku odpowiadają wspólnie za zobowiązania. Wystarczy nawet sam fakt wyrażenia zgody małżonka na zawarcie umowy kredytowej na piśmie, nie musi on być współkredytobiorcą ! Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko majątku wspólnego, ale także majątków osobistych małżonków.

    Wspólność majątkowa ma wiele plusów - łatwiej jest chociażby zaciągnąć np kredyt hipoteczny, ponieważ zdolność finansowa jest wyliczana w stosunku do dwóch osób. Należy jednak pamiętać, że najbardziej cenne składniki majątku wchodzą zazwyczaj w skład majątku wspólnego - dom, mieszkanie czy lepszy samochód. Warto się czasem zastanowić czy intercyza nie jest być może najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć straty tego, czego dorabialiśmy się latami wskutek niefrasobliwego działania współmałżonka. 


    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz