niedziela, 9 listopada 2014

Aaaaaaa windykatora zatrudnię ...

    
fot.pixabay.com


     Ostatnie lata wskazują na dynamiczny wzrost branży windykacyjnej. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne firmy specjalizujące się w windykacji należności. Wzrasta również zadłużenie Polaków. Według danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej na koniec września 2014 roku łączna kwota zaległych płatności wynosiła 41,55 mld zł. Co więcej - branża windykacyjna jest uważana przez większość specjalistów za branżę antycykliczną, czyli taką, która w czasie spowolnienia gospodarczego odnotowuje największe zyski, w czasie, gdy gospodarka przyspiesza - ma się nieźle, zaś w sytuacji ożywienia gospodarczego może tracić. Ofert pracy w windykacji jest zatem sporo - kogo wobec tego szukają firmy? Jakie wymagania stawiają kandydatom? Na jakie perspektywy rozwoju oraz zarobki możemy liczyć?    Branża windykacyjna w Polsce należy do branż stosunkowo młodych - albowiem obecna jest na naszym rynku od 15 lat. Od tego czasu pojawiło się kilkaset firm, które zajmują się obrotem wierzytelnościami, mamy też najsilniejszych graczy, którzy wiodą prym w tym zakresie. Zmianie uległy regulacje prawne, sposoby odzyskiwania należności, techniki i narzędzia, które zmierzają do odzyskania należności. Zwiększyła się również świadomość dłużników. 
    Według danych BIG InfoMonitor na koniec września 2014 roku w Polsce odnotowano 2,37 mln klientów podwyższonego ryzyka, czyli takich, którzy mają zaległości w spłacie zobowiązań w kwocie minimum 200 zł i zwlekają ze spłatą długu dłużej niż 60 dni. 

Są długi - jest praca!

    Osoba pracująca w windykacji powinna posiadać pewne cechy charakteru. Nie jest to praca dla osób niecierpliwych, nerwowych czy słabych psychicznie. Wśród najczęściej stawianych przez pracodawców wymaganiach znajdziemy między innymi: odporność na stres, komunikatywność, asertywność, konsekwencja w działaniu, wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne. Analizując oferty pracy można zauważyć, iż częstym wymaganiem wobec kandydatów jest posiadanie wykształcenia minimum średniego, jednak mile widziane wśród pracodawców jest wykształcenie wyższe-najchętniej o profilu ekonomicznym bądź prawnym. Ceniona jest wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz aspektów prawnych dotyczących odzyskiwania należności. Kandydat powinien również posiadać minimum roczne doświadczenie w windykacji należności lub obsłudze klienta, wykazywać się dobrą znajomością pakietu Microsoft Office oraz obsługą urządzeń biurowych. Potencjalny pracownik aplikujący do działu windykacji powinien być nastawiony na realizację celów, gdyż w dużej mierze jego wynagrodzenie jest uzależnione od osiąganych efektów (ściągniętych długów). W przypadku stanowisk, które oferują chociażby firmy handlowo-usługowe niezbędna jest wiedza na poziomie co najmniej podstawowym z zakresu księgowości, szeroko rozwinięte umiejętności analityczne
   Wśród firm, które najczęściej rekrutują kandydatów do pracy w charakterze "speca" ds. odzyskiwania należności są banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy windykacyjne. 

Telefony, wezwania do zapłaty, maile, a nawet wizyty osobiste u dłużnika...

     Tak w skrócie można opisać zakres obowiązków w przypadku większości stanowisk związanych z windykacją należności. Praca polega głównie na ustalaniu z dłużnikami terminów spłat zaciągniętych zobowiązań, negocjacjach telefonicznych, wysyłaniu monitów, wezwań do zapłaty, bieżącą kontrolę oraz monitorowanie należności. W przypadku opornych dłużników, którzy nagminnie unikają kontaktu z wierzycielem, czasem potrzebna jest osobista wizyta w celu zmotywowania takiego "delikwenta" do zapłaty.  Na stanowiskach bardziej samodzielnych - głównie powiązanych z księgowością do zadań osoby zatrudnionej na takim stanowisku dodatkowo należy: analiza i kontrola rozrachunków z kontrahentami, księgowanie wyciągów bankowych, wystawianie faktur VAT, przygotowywanie zestawień dotyczących należności i zobowiązań (tzw. wiekowanie należności i zobowiązań), potwierdzanie sald z kontrahentami, ustalanie wysokości limitów kredytowych klientów, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, ścisła współpraca z prawnikiem i kancelarią prawną w zakresie odzyskiwania należności. 

Co oferują firmy swoim kandydatom?    Wśród korzyści, jakie osiągnie przyszły pracownik działu windykacji najczęściej wymieniana jest stabilność zatrudnienia (umowa o pracę), możliwość rozwoju zawodowego, pakiet socjalny oraz system motywacyjny w postaci premii od osiągniętych wyników. Wiadomo - im większe kwoty odzyskamy od naszych dłużników, tym większa kwota w postaci premii wpłynie na nasze konto. Według danych z Raportu Płacowego Wiosna 2014 przygotowanego przez Advisory Group TEST Human Resources średnie wynagrodzenie w branży windykacyjnej na wiosnę 2014 roku wynosiło 3323 zł brutto. Wśród miast oferujących najwyższe zarobki prym wiedzie Warszawa. Według raportu przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego Page Personnel w 2014 roku na stanowisku specjalisty ds. windykacji w Warszawie możemy liczyć na zarobki na poziomie od 4500 zł brutto do 6500 zł brutto. Oczywiście najmniej zarobimy na niższych stanowiskach - w charakterze windykatora, konsultanta ds. windykacji czy inspektora. 


Perspektywy rozwoju w branży

     Osoby, które nieco już zakorzeniły się w branży, dobrze się w niej czują i mają na swoim koncie sukcesy, mogą liczyć jak wszędzie - na możliwości awansu. Lepsze warunki dla rozwoju oferują oczywiście duże firmy, banki, kancelarie prawne czy wywiadownie gospodarcze. Można przechodzić przez poszczególne szczeble kariery - od windykatora po eksperta, aż do objęcia kierowniczego stanowiska (tzw. awans pionowy). Pozwala nam to na poszerzenie swoich kwalifikacji, zakresu obowiązków, zdobycie cennych doświadczeń, wzrost wynagrodzenia. Jednak praca w branży windykacyjnej nie oznacza, że jesteśmy tylko "skazani" na zajmowanie się procesem odzyskiwania należności. Ciekawe stanowiska możemy znaleźć w firmach, które mają zróżnicowane usługi polegające nie tylko na windykacji należności, ale także posiadające usługi wywiadowni gospodarczych czy factoringu. Tutaj możliwości rozwoju i znalezienia ciekawego stanowiska są zdecydowanie większe, ale i wymagania stawiane kandydatom są dość wysokie. Pracując np w wywiadowni gospodarczej musimy wykazać się zazwyczaj bardzo dobrą znajomością Excela, umiejętnością pracy z bazami danych, znajomością prawa, silnie rozwiniętymi umiejętnościami negocjacyjnymi oraz fachową wiedzą branżową. 
  Zatrudnienie w branży windykacyjnej mogą znaleźć nie tylko negocjatorzy. Poszukiwani są także prawnicy, analitycy, menadżerowie, doradcy biznesowi, specjaliści ds. sprzedaży.

* * *

     Warto zauważyć, że cechy charakteru oraz predyspozycje do pracy w branży windykacyjnej przydają się i doskonale sprawdzają się także na innych stanowiskach, wydawałoby się odmiennych od omawianej branży. Znam przypadki osób, które po wielu latach pracy w windykacji zaczęły zajmować się doradztwem finansowym - są obecnie doskonałymi doradcami, większość z nich obejmuje już stanowiska menadżerskie w branży finansowej. Zdarza się, że pracownicy działów windykacji zostają księgowymi, analitykami kredytowymi, ekspertami ds. ryzyka i bardzo dobrze sobie radzą na nowych stanowiskach. Niektórym, posiadającym duże doświadczenie w branży i wiedzę, udaje się założyć własną firmę windykacyjną.
     Dla tych, którzy zadecydowali pozostać w branży przyszłość rysuje się również optymistycznie. Od kilku lat obserwujemy jej rozkwit, szczególnie widoczny w czasie kryzysu. Wartość branży windykacyjnej stale wzrasta, a co za tym idzie - zatrudnienie też. Zatem osoby zajmujące się windykacją należności nie muszą się obawiać, że zabraknie dla nich pracy.    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz