środa, 27 sierpnia 2014

Struktura wiekowa należności
 Jest to najprościej mówiąc - instrument, który służy przedsiębiorcy do monitorowania kontrahentów, którzy spóźniają się z zapłatą należności. Jest to przekrój poszczególnych faktur w oparciu o miesiące, kwartały, lata. 


      Wiekowanie należności i zobowiązań ma szerokie zastosowanie w analizie naszych rozrachunków. Posiadając odpowiednie narzędzie możemy przygotować schemat należności w poszczególnych przedziałach czasowych, które będą nam potrzebne do raportu dla banku (np. ubiegając się o kredyt), audytora czy firmy ubezpieczającej należności. Analizując strukturę wiekową należności dokonujemy podziału na należności:
  • bieżące
  • przeterminowane
  • nieściągalne
  • sporne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz