sobota, 30 sierpnia 2014

Jestem w BIK i co dalej? Czy mam powody do niepokoju? Historia kredytowa - co to takiego ?Czym jest scoring?
    Termin "BIK" bardzo często powoduje u nas poczucie niepokoju oraz wywołuje negatywne emocje. Czy słusznie? Czy rzeczywiście jest się czego bać? Czym jest historia kredytowa i jak możemy wpłynąć na jej budowanie?  
Otóż nie taki diabeł straszny, jak go malują. Powodów do niepokoju nie mają osoby, które zaciągnęły zobowiązanie i rzetelnie i terminowo je regulują. Większe zmartwienia mają osoby, które opóźniają się w płatnościach. Dlaczego? Wyjaśnienie znajdziecie w poniższym artykule.

      BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. to nic innego jak rejestr informacji, pochodzących od banków, SKOK-ów dotyczących danych osobowych kredytobiorców lub poręczycieli oraz informacji o zobowiązaniach zaciągniętych w tych instytucjach finansowych. Innymi słowy - BIK gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków oraz SKOK-ów. Jest to instytucja, która powstała w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich, na mocy ustawy Prawo Bankowe. 


Informacje, jakie znajdziemy w BIK-u o swoich zobowiązaniach, to między innymi:

  • Data powstania zobowiązania
  • Liczba oraz wysokość rat
  • Waluta, w której udzielono kredytu
  • Rodzaj kredytu 
     Znajdziemy, także dane dotyczące terminowości spłacanych kredytów - tych spłacanych w terminie, jak i tych, w spłacie których występują opóźnienia. Dane te są aktualizowane przez banki i SKOKI zazwyczaj raz w miesiącu i jeśli jest prowadzona windykacja, egzekucja lub nasze zobowiązanie zostało z jakiegokolwiek powodu zamknięte - o tym także zostanie powiadomione Biuro Informacji Kredytowej. 
     Banki i SKOK-i podejmują decyzje o udzieleniu kredytu danej osobie nie tylko na podstawie historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej, ale także na podstawie wewnętrznej polityki kredytowej danej instytucji. Niemniej jednak zweryfikowanie potencjalnego klienta w BIK-u stanowi istotne źródło informacji i pozwala zminimalizować ryzyko udzielenia kredytu osobie, która może mieć w przyszłości problem z terminową jego spłatą.

Kiedy dane trafiają do BIK? Czy jeśli spłacam kredyt terminowo to bank będzie aktualizował dane w BIK?  Jak negatywna historia kredytowa wpłynie na decyzje banku, jeśli będę się ubiegał o kredyt? Ile czasu dane są przetwarzanie w BIK?

    Dane trafiają do BIK już w momencie złożenia przez nas wniosku o kredyt lub pożyczkę, natomiast regularne informacje dotyczące spłaty spływają tuż po jej udzieleniu, zwykle co miesiąc, aż do momentu całkowitej spłaty. 
    Jeśli nasz kredyt jest spłacany terminowo - mamy powód do dumy - dzięki informacjom przezywanym przez banki i SKOK-i budujemy sobie swoją pozytywną historię kredytową i stajemy się dla tych instytucji wiarygodnym klientem, co pomoże nam w przyszłości w szybszym zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania na atrakcyjniejszych warunkach - możemy, bowiem, zawsze negocjować z bankiem opłaty czy prowizje z nim związane. Pozytywna historia kredytowa świadczy o naszej stabilności, odpowiedzialności i rzetelności. Warto, zatem, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania, albowiem terminowo spłacane zobowiązanie jest świadectwem naszej terminowości i lojalności względem instytucji finansowych. Można to zrobić już w momencie podpisywania umowy z bankiem lub SKOK-iem, ale także w każdym momencie trwania umowy kredytowej - na maksymalny okres 5 lat. Zgodę taką można, także, w każdym momencie wycofać - w siedzibie Biura Informacji Kredytowej.
    W nieco gorszej sytuacji znajdują się osoby, które opóźniały się w spłatach swoich zobowiązań. W takim przypadku możemy mieć problem z uzyskaniem jakiegokolwiek kredytu, bądź gdy go otrzymamy - może się okazać, że będzie on na gorszych warunkach. Dane w takiej sytuacji mogą być przetwarzane przez BIK do 5 lat od momentu całkowitej spłaty naszego kredytu, w sytuacji, kiedy opóźnienie w spłacie przekroczyło 60 dni i upłynęło 30 dni od poinformowania Cię przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody.
    BIK jest, także, uprawniony na mocy ustawy Prawo Bankowe do przetwarzania danych kredytobiorców przez okres 12 lat do celów stosowania metod statystycznych. Jednak nie ma to żadnego wpływu na naszą historię kredytową, gdyż dane te znajdują się w sekcji niewidocznej dla banku.
    Warto, także nadmienić, iż nie ma żadnej granicznej kwoty, od której dane trafiają do BIK. Niezwykle ważne poza terminowością w spłacie kredytów jest spłacanie swoich zobowiązań według harmonogramu spłaty, który otrzymaliśmy od banku w momencie podpisania umowy kredytowej. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy nie zapłaciliśmy pełnej raty, powstała niedopłata i bank przekazał informacje na temat owej zaległości.
     Warto dodać, iż jako konsumenci mamy prawo do uzyskania bezpłatnej Informacji Ustawowej (raportu BIK) raz na 6 miesięcy. Warto uzyskać taki raport, aby samodzielnie dowiedzieć się jaka jest nasza historia kredytowa. 

Scoring, czyli ocena punktowa -co to takiego?
     
     Scoring to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Na podstawie scoringu określamy wiarygodność kredytową klienta, porównując ją z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyt. Im wyższa ocena punktowa danego klienta, tym wyższe prawdopodobieństwo, że będzie on spłacał swój kredyt terminowo. Scoring obejmuje wartości od 192 do 631 punktów i dodatkowo w raporcie jest prezentowany w postaci gwiazdek - od 1 do 5.

      Przed zaciągnięciem jakiegokolwiek kredytu ważna jest ocena swoich własnych możliwości co do spłaty danego zobowiązania, gdyż już na etapie ewentualnych decyzji mamy wpływ na naszą przyszłą historię kredytową. Warto się zastanowić czy posiadając kilka kredytów będziemy w stanie poradzić sobie ze spłatą kolejnego. Większość z nas zaciąga przecież kredyt z myślą jego terminowej spłaty. Zdarzają się jednak sytuacje nieprzewidziane, np.: utrata pracy, choroba, wypadki losowe, kiedy nie jesteśmy w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. W takiej sytuacji niezwykle ważna jest szybka reakcja i podjęcie rozmów z bankiem czy SKOK-iem na temat ewentualnej restrukturyzacji kredytu tak, aby nie dopuścić do wszczęcia działań windykacyjnych przez naszego wierzyciela. Rozwiązanie takie jest korzystne dla obydwu stron - bank odzyska swoje pieniądze, a my spokój

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz