poniedziałek, 8 września 2014

Restrukturyzacja kredytów bankowych jako sposób na wyjście z pętli kredytowej. Jak, kiedy i dla kogo?

   

   W sytuacji, gdy nie radzimy sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych warto zastanowić się nad restrukturyzacją kredytów. Jest to działanie, które polega na zmianie dotychczasowych warunków spłaty zobowiązań na takie, które będą dostosowane do możliwości finansowych klienta i pomogą mu uniknąć przykrych konsekwencji, takich jak: działania windykacyjne, egzekucja komornicza czy umieszczenie danych klienta w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów.
       Jak zapobiec takim skutkom? Jak najszybciej rozpocząć rozmowy z bankiem! Istnieje, bowiem, wiele możliwości poprawy swojej sytuacji, musimy tylko wiedzieć jakie są ku temu możliwości.       W naszym życiu zdarzają się często sytuacje nieoczekiwane, takie jak chociażby utrata pracy czy choroba. Mądry kredytobiorca to taki kredytobiorca, który będzie szukał rozwiązania w zaistniałej sytuacji i nie zaniecha spłaty swoich zobowiązań. Możliwości negocjacji warunków spłaty kredytu jest wiele: od zmiany terminu płatności, zmniejszenia raty czy oprocentowania, wydłużenia okresu spłaty, umorzenia części odsetek po zmianę zabezpieczenia kredytu. Utrata naszej płynności finansowej może mieć charakter przejściowy (np chwilowa utrata pracy) lub też ciągły (niemożność spłacania dotychczasowych rat w ustalonej wysokości przez długotrwałą chorobę). Nie zmienia to jednak faktu, iż we wszystkich przypadkach można ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków umowy kredytowej.

Możemy rozróżnić kilka rodzajów restrukturyzacji kredytów:

Zmiana terminu płatności raty - z pozoru dość proste rozwiązanie, które może pomóc nam w terminowej spłacie zobowiązania. Czasem wystarczy zmienić termin zapadalności raty na termin dla nas bardziej osiągalny - np tuż po otrzymywaniu wynagrodzenia od pracodawcy. Zazwyczaj banki pobierają z tego tytułu opłaty, jednak warto zmienić termin płatności na bardziej korzystny, aby w przyszłości uniknąć nieterminowości spłaty;

Zawieszenie spłat - będzie miało sens w sytuacji, kiedy nasze problemy finansowe mają charakter przejściowy - bank może nam zawiesić spłatę kilku rat - zarówno kapitału, jak i odsetek. Należy przy tym, jednak pamiętać, iż zawieszeniu ulegnie spłata, natomiast naliczone odsetki po tym okresie trzeba będzie uregulować;

Wydłużenie okresu kredytowania - taki zabieg pozwoli nam zmniejszyć ratę kredytu, jednak trzeba pamiętać, iż zapłacimy z tego tytułu większe odsetki ze względu na dłuższy okres spłaty;

Umorzenie części zadłużenia - w wyjątkowych sytuacjach bank może zgodzić się na umorzenie np części odsetek, gdy istnieją ku temu przesłanki - klient będzie regulował zobowiązanie, jednak nie jest go w stanie pokryć w całości. Klient w sytuacji umorzenia części zobowiązania musi odprowadzić podatek, gdyż stanowi to jego przychód;

Konsolidacja zobowiązań - polega na połączeniu kilku zobowiązań w jeden kredyt, z wydłużonym terminem płatności i mniejszą ratą. Ma to sens wtedy, kiedy klient posiada kilka zobowiązań, które w ujęciu miesięcznym przewyższają możliwości finansowe, co do ich spłaty. Pozwala to odzyskać płynność finansową i kontrolę nad spłatą zobowiązań, albowiem mamy jedną ratę z jednym terminem płatności.

Jak się do tego zabrać ?

       Należy złożyć wniosek w banku wraz z dokumentacją potwierdzającą naszą sytuację (zdarzenie losowe). Następnie bank analizuje otrzymane dokumenty i gdy podejmie decyzję pozytywną - przygotowuje aneks do umowy, który następnie podpisuje klient.
        Może się, jednak, zdarzyć tak, że bank odmówi restrukturyzacji zobowiązania. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy przedstawione przez klienta dokumenty nie odzwierciedlają faktycznego stanu rzeczy, bądź gdy ocena zdolności finansowej klienta nie pozwoli na terminową spłatę zobowiązań nawet po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji. 

      Powyższe sposoby restrukturyzacji zadłużenia, jeśli dojdą do skutku, są bez wątpienia korzystne dla obydwu stron - klient banku ma możliwość spłaty swoich zobowiązań na warunkach, które są dla niego w danej sytuacji osiągalne, zaś bank ma większą pewność odzyskania swoich należności w szybszym czasie. Chciałabym w tym miejscu zaznaczyć, że banki są uprzywilejowane do wystawiania tzw. bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) i po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności są one podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz