wtorek, 23 września 2014

Komornik szybciej znajdzie nieruchomość? Nowe przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych.


fot. pixabay.com

         

     Od kilku lat funkcjonuje ogólnodostępna przeglądarka - http://ekw.ms.gov.pl, w której możemy znaleźć księgę wieczystą i ją przeglądać, znając jej numer.  Od 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy, które mają na celu ułatwienie dostępu do ksiąg wieczystych przez internet. Dzięki temu możemy w łatwy sposób złożyć wniosek o odpis lub wyciąg z księgi wieczystej i dokonanie jego wydruku, co ma moc dokumentu wydanego przez sąd. Dostęp do ksiąg wieczystych jest dostępny dla każdego. Resort sprawiedliwości poszerzył dostęp uprawnionym instytucjom, takim jak chociażby policja, prokuratura, komornik, ZUS ponieważ mogą one od tej pory wyszukiwać księgi wieczyste także według takich kryteriów jak: nazwisko właściciela, adres, itp. Bez wątpienia jest to rozwiązanie, które znacząco ułatwia ustalenie majątku dłużnika przez komornika i przyspieszenie egzekucji. 

   
fot. pixabay.com
   Nie każdy wierzyciel jest w tak komfortowej sytuacji, że posiada wiedzę na temat tego, z czego i jak może, w porozumieniu z komornikiem, ściągnąć należność od dłużnika. 
Należy wskazać, że komornik działa w zakresie wyznaczonym przez wierzyciela i wskazanym przez niego we wniosku egzekucyjnym. W sytuacji, kiedy wierzyciel nie zna składników majątku dłużnika, może zlecić ich poszukiwanie komornikowi za wynagrodzeniem. We wniosku o wszczęcie egzekucji skierowanym do komornika wierzyciel może wskazać sposoby egzekucji - może być ona prowadzona np z wynagrodzenia za pracę, nieruchomości, ruchomości, itp. Co więcej - we wniosku może być wskazane kilka rodzajów egzekucji, za zlecenie których to wierzyciel reguluje stosunkowe opłaty. Jeśli egzekucja przyniesie pożądane efekty i dojdzie do odzyskania należności, to dłużnik będzie zobowiązany te koszty pokryć. Za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika, komornik pobiera opłatę w wysokości 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłasza je Prezes GUS w dzienniku urzędowym RP " Monitor Polski). Przykładowo - w miesiącu wrześniu zostało ono ustalone w kwocie 3 739,97 zł *. W sytuacji, jeśli dojdzie do ustalenia przez komornika (odnalezienia) danej nieruchomości czy innego składnika majątku, pobiera on opłatę w wysokości 5% szacunkowej wartości danej np nieruchomości, jednak nie więcej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Kwota ta zostaje następnie pomniejszona o kwotę pobranej zaliczki, czyli 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

   Wynagrodzenie komornika za poszukiwanie majątku, w przypadku jego skutecznego odnalezienia, powinno być zachętą do efektywnych działań zmierzających do ustalenia co dłużnik posiada w swych "zasobach". Czasem zdarza się, że opłaty komornicze znacząco odbiegają od ustalonych prawnie norm. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do naliczenia kosztów przez komornika, zawsze możemy skorzystać z instytucji, takiej jak skarga na czynności komornika, którą możemy wnieść w terminie siedmiu dni od otrzymania postanowienia od komornika. Niemniej jednak przepisy, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2014 roku, które mają na celu łatwiejszy wgląd w księgi wieczystej danej nieruchomości powinny zwiększyć efektywność prowadzonych działań przez komornika i sprawniej wyegzekwować roszczenia względem wierzyciela. Jak będzie w praktyce? Czas pokaże ...


* źródło: http://www.e-pfron.pl/index.php/komunikaty/73-1-przecietne-wynagrodzenie  

Podstawa prawna:
Art. 797 § 1, 799, ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.), Ustawa z dnia 24.05.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 941 ze zm.)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz