wtorek, 16 września 2014

Kredyt konsolidacyjny - kij czy marchewka ?

     W życiu każdego kredytobiorcy mogą zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane - nagła choroba, utrata pracy czy inne problemy, które mogą zachwiać terminowość spłaty dotychczasowo zaciągniętych zobowiązań. W takim przypadku ważne jest, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie działania, aby nie dopuścić do wpadnięcia w tzw. "pętlę kredytową". Albowiem często sposobem na wyjście z takiej sytuacji jest zaciąganie kolejnych zobowiązań lub korzystanie z drogich produktów bankowych, jakimi są karty kredytowe czy linie debetowe w koncie osobistym. Nie jest to jednak sposób na wyjście ze spirali zadłużenia. W sytuacji, kiedy mamy już kilka kredytów i nie radzimy sobie z ich spłatą, z pomocą może nam przyjść specyficzny rodzaj kredytu, jakim jest kredyt konsolidacyjny. 

Czym jest kredyt konsolidacyjny? Jakie korzyści może nam przynieść konsolidacja zobowiązań?      Kredyt konsolidacyjny polega na połączeniu wszystkich posiadanych kredytów lub pożyczek w jedną całość, z jedną ratą, przy jednoczesnym ujednoliceniu oprocentowania oraz warunków, najczęściej z wydłużeniem okresu kredytowania. Zabieg taki ma na celu odzyskanie płynności finansowej kredytobiorcy i jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy mamy czasowe lub trwałe problemy w spłacie swoich zobowiązań. Należy, jednak pamiętać, iż bardzo często ulega wydłużeniu okres spłaty, co może wpłynąć w efekcie na wysokość poniesionych przez nas kosztów, albowiem dłużej spłacamy kapitał i wyższe są w związku z tym odsetki. Niemniej jednak,  warto wziąć pod uwagę opcje kredytu konsolidacyjnego, ponieważ korzyści z nim związane są zdecydowanie bardziej zauważalne dla kredytobiorcy, który nie radzi sobie już ze spłatą kredytów i produktów kredytowych, które zaciągnął. Oto korzyści :
 • Kredyty konsolidacyjne dostosowują naszą miesięczną ratę do naszych możliwości finansowych;
 • Zmniejszają miesięczną ratę naszych zobowiązań, wydłużając okres spłaty, przez co możemy bardziej swobodnie dysponować domowym budżetem;
 • Kredyty konsolidacyjne są zazwyczaj niżej oprocentowane, aniżeli inne produkty kredytowe, takie jak karty kredytowe czy linie debetowe, które są często oprocentowane w skali roku nawet 16 %; 
 • Dają nam możliwość "zebrania w jedną całość" różnych rodzajów produktów kredytowych: kart kredytowych, limitów debetowych, kredytów samochodowych, a nawet kredytów hipotecznych;
 • Są wygodniejsze w spłacie - oszczędzamy czas, związany z płatnościami rat i staniem w kolejkach w oddziałach czy na poczcie, nie musimy pamiętać o generowaniu przelewów w różnych kwotach do różnych banków;
 • Możliwość ustalenia dnia spłaty kredytu, na dzień np kiedy otrzymujemy wynagrodzenie;
 • Część banków daje możliwość wyboru waluty, w której chcemy spłacać nasz kredyt
 • Spłacając kredyt konsolidacyjny możemy starać się o np karencje w spłacie rat, jeśli mamy przejściowy problem finansowy
 • Banki dają, również, możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia dodatkowych kosztów - w sytuacji, kiedy mamy nagły przypływ gotówki, możemy generować nadpłaty na kredyty, co znacząco pomoże nam skrócić okres kredytowania i zaoszczędzić na odsetkach.
 • W przypadku kredytów konsolidacyjnych, mimo, iż są to kredyty długoterminowe, banki coraz częściej nie stosują wymogu ustanowienia zabezpieczenia (np pod hipotekę) na tym rodzaju kredytów
 • Isnieje mozliwośc ubezpieczenia takiego kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy, od utraty pracy, itp
 • Kredyt konsolidacyjny jest dobrym rozwiązaniem, kiedy nasze zadłużenie nie wkroczyło jeszcze w zaawansowane stadium - regularnie spłacając raty możemy poprawić sobie scoring w BIK , nie dopuścić do pogorszenia się historii kredytowej 

       Analizując powyższe korzyści warto zaznaczyć, iż obecna konkurencja, która występuje na rynku bankowym wymusza na bankach stosowanie pewnych udogodnień w spłacie kredytów konsolidacyjnych. Warto przekalkulować sobie, chociażby, korzyści wynikające ze spłaty tak drogich produktów bankowych, jakimi są karty kredytowe czy linie debetowe w koncie osobistym. Niejednokrotnie oprocentowane ich w skali roku sięga blisko 16%. Spłacając kwoty minimalne z karty kredytowej kumulujemy tylko zadłużenie i nie widzimy końca w jego spłacie. Porównując te produkty do kredytu konsolidacyjnego, którego oprocentowanie sięga ok 10% jest to dla przeciętnego kredytobiorcy już sporą oszczędnością. Z kolei, nadpłacając kapitał na kredycie konsolidacyjnym, kiedy mamy zastrzyk dodatkowej gotówki, jest rozwiązaniem, które znacząco zmniejsza nam koszt kredytu, gdyż odsetki są naliczane od niższego kapitału. W takim przypadku widzimy przynajmniej efekt naszej spłaty, przejmujemy kontrolę nad naszym długiem. 


          Najważniejszym momentem w życiu każdego kredytobiorcy jest zdanie sobie sprawy z nadchodzącego kryzysu w spłacie zobowiązań. Jeśli nie jesteśmy w stanie regulować kredytów, następują opóźnienia w ich spłatach, powinna nam się zapalić czerwona lampka. Jeśli nasze zadłużenie osiągnie zaawansowane stadium, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że banki mają pewien znaczący przywilej. Przywilejem tym jest możliwość wystawienia w stosunku do dłużnika, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tzw. BTE - czyli Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, który po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd staje się tytułem wykonaczym i jest podstawą wszczęcia egzekucji przez komornika. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz