niedziela, 8 marca 2015

Obniżka stóp procentowych nie wpłynie na wysokość odsetek karnych


fot. pixabay.com
Osoby spłacające kredyty mają powód do zadowolenia. Ostatnia obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowała zmniejszenie maksymalnego oprocentowania kredytów - z 12% do 10%. O ile wcześniejsza obniżka, która miała miejsce na jesieni, spowodowała zmniejszenie wysokości odsetek karnych, o tyle ta z 4 marca 2015 roku już tego nie uczyniła. Dlaczego?
 
 
 
 
Cieszyli się z tego faktu nie tylko kredytobiorcy, ale też osoby, które z opóźnieniem regulowali należności podatkowe. Dlaczego? Ponieważ od wysokości stopy lombardowej zależy wysokość odsetek karnych za zwłokę. Mimo, iż ostatnia obniżka stopy lombardowej plasuje się obecnie na poziomie 2,5% (spadek z 3%), wysokość odsetek karnych nie uległa obniżeniu.

Co jest zatem tego przyczyną?
 
 
Według Ordynacji podatkowej wysokość odsetek karnych została określona jako dwukrotność stopy lombardowej , powiększonej o 2%. W związku z tym powinna ona wynosić 7%. Jednak w Ordynacji podatkowej znajdziemy zapis (art. 56), iż nie mogą one wynosić mniej niż 8%, stąd ostatnia obniżka stopy lombardowej nic tu nie zmieniła.
 
 
Należy również wiedzieć, że w sytuacji, kiedy podatnik złoży skuteczną korektę deklaracji, uzasadni przyczynę jej złożenia i w ciągu 7 dni od tego faktu wpłaci całą należność podatkową, wówczas kwota jego odsetek wyniesie 6%. W takiej sytuacji odsetki karne stanowią 75% stawki podstawowej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz